NFT Pazarlamasında Nelere Dikkat Etmeliyiz? Soru-Cevap

Bugün eski bir bağlantımdan aldığım sorulara cevap verirken, sizlerle de paylaşmanın yararlı olacağını düşündüm. Belki bu işe sıfırdan başlayacaksınız, belki de içindesiniz ama kafanızda netleşmeyen noktalar var. Her türlü koşulda bu kısa soru-cevabın sizlere yararlı olabileceğini düşündüm!

Hadi başlayalım 👇🏻

1- Whitepaper ve roadmap farkı tam olarak nedir? Nasıl hazırlanması gerekir?

Roadmap dediğimiz şey aslında projenin yol haritası, yani, yapmayı hedefledikleri planlar ve tarihleri içeren bir kurgu planıdır.

Whitepaper dediğimiz döküman teknik olarak projenin detaylarını içeren bir çeşit iş planıdır. Eğer bir ICO iseniz mesela, yatırım almak için yatırımcıya sunulan ve karar mekanizmasını etkileyen bir dökümandir whitepaper.

Roadmap ve whitepaper birbirini desteklemelidir. Roadmap için whitepaper’in bir parçasıdır diyebiliriz.📝

Peki, whitepaper nasıl hazırlanmalı? Şu sorulara cevap bulabilmeliyiz:

1- Proje neyi hedefliyor?

2-Hangi problemleri çözüyor? ya da çözüyor mu?

3- Nasıl çalışıyor? Projenin arkasındaki sistem nedir?

📌 Gerçeği yansıtmalıdır/gerçekçi olmalıdır. Projenin hedefiyle, rol haritası, amaçları, yöntemi birbirini desteklemelidir. Adı üzerinde teknik inceleme, teknik değerler içermeli ve somut olmalıdır

İyi bir yol haritası nasıl olmalı peki?

 • Gerçekçi (fazla soyut hedefler projenin inandırıcılığını azaltır)
 • Ulaşılabilir
 • Zaman damgalı (tarihler belirli olmalı)
 • Ölçülebilir

2- Yeni çıkan ya da uzun zamandır ortada olmayan ve yeniden canlanacak olan bir NFT koleksiyonu için sosyal medya ve marketing için kesinlikle yapmanız gerekiyor dediğin bi önerin var mıdır?

Yeni ya da eski, yapılması gereken pazarlama taktikleri bence benzer şeyler olacaktır. Dijital pazarlamanın çoğu hali, NFT pazarlamasına da uyarlanabilir. E-mail pazarlamasına değil de sosyal medya içeriğine öncelik verebilirsin mesela, ama temel olarak taktikler aynıdır.

Fark nedir?

NFT dünyasında ya da web3 dünyasında:

 • Her şey çok daha hızlıdır
 • Müşteri ile direkt iletişim halindesinizdir
 • Müşteri aynı zamanda marka sesiniz olduğu için öncelikli olmalıdır
 • NFT projelerinden beklenenler zaman içerisinde değişebilir (eskiden utility/fayda aranmıyordu)
 • Beklentiler her zaman yukarı yönlü gidecektir (müşterilerin/topluluğun sizden beklentisi asla bitmeyecektir, ve devamlı artacaktır)

NFT Pazarlaması için önerilerim neler?

1- Sosyal medya/blog/websitesi, yani içerik HER ZAMAN çok önemlidir. İçeriğin kalitesine, gramer hatalarına, tone-of-voice’a her zaman dikkat etmelisiniz.

2- Rakiplerinizi gözleyin. Sizinle aynı amaca hizmet eden diğer projeler neler yapıyor? Sosyal medyalarını inceleyin, discordlarına dahil olun.

3- Projenizi tanıtmak için videolar, AMA (ask me anything) oturumları, Spaces’lar yapabilirsiniz.

4-Proje ile ilgilenebilecek medya kanallarına ulaşabilir, hikayenizi yaymak için konuşabilirsiniz.

5- NFT tanıtımındaki en önemli adım, hedef kitlenizi tanımaktır. İhtiyaçlarını bildiğinizde insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Linkedin’de içerik üretmek ne kadar yararlı?

Projenizin hitap ettiği kitleye bağlı olarak değişen bir soru olabilir. Ama bana kalırsa Linkedin her zaman önemli bir araçtır. Linkedin için içerik üretirken, kitlenizin/ulaştığınız insanların farklı kişiler olabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Her sosyal medya aracında aynı dilde ve aynı ifadelerle içerik üretmek çok mantıklı olmayabilir.

4- NFT koleksiyonları için de bir hedef kitle belirlenmeli mi? Eğer evet ise nasıl belirleyebiliriz, bunun hedef analizi nasıl yapılmalı?

Bu soruya az önce aslında cevap vermiş oldum, fakat daha detaylı incelersek:

 • Projeniz neyi hedefliyor? Kimlere hitap ediyor? (oyun, müzik,trade, sinema vs.)
 • Varolan, sizle ilgilenen üyeleri inceleyebilirsiniz.
 • Market arastırmasına girişebilirsiniz. (marketteki diğer projelerin hedef kitleleri kimler? topluluk üyeleri kimler?)

Diğer hedef kitle belirleme taktikleri de elbet işe yarayacaktır, bu yöntemleri kendinize göre şekillendirmelisiniz! ✍🏻

👉🏻 Tüm web3 blog içeriklerim: https://medium.com/@pirilmadasoglu

👉🏻 Tüm iletişim adreslerim: https://linktr.ee/pirilmadasoglu

--

--

This is Pırıl, I’m based in Turkey & I’m the content & social media manager for Ninja Squad. Follow me for content marketing, NFTs, and NFT marketing tips!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
PIRIL MADASOGLU

PIRIL MADASOGLU

This is Pırıl, I’m based in Turkey & I’m the content & social media manager for Ninja Squad. Follow me for content marketing, NFTs, and NFT marketing tips!